Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Kursy przygotowywujące do egzaminu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego
Przygotowanie do egzaminów Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE, CPE)
O Nas
Szkoła Języka Angielskiego „London Bridge” to innowacyjna Szkoła stawiająca na Edukację XXI wieku. Łącząca naukę tradycyjną (in-class) wspieraną nowoczesnymi urządzeniami multimedialnymi. Jesteśmy Szkołą nastawiona na indywidualną pracę z uczniem. Doskonałość warunków, w których odbywa się proces dydaktyczny: kameralna sala, indywidualny tryb pracy i kompetentny nauczyciel pozwolą uczącemu pozbyć się tzw. mentalnej blokady utrudniającej przyswajanie języka.

W wyborze metody nauczania kierujemy się przede wszystkim potrzebami uczniów, gdyż to one określają cel nauki. Spersonalizowany tok nauczania pozwala na wychwycenie potrzeb uczniów co jest niemożliwe podczas zajęć w dużych grupach. Zwykle uczniowie rozpoczynający naukę języka boją się mówić na forum grupy i lękają się krytyki, w warunkach pracy indywidualnej z uczniem te obawy są wyeliminowane.

Prowadzimy zajęcia dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalne dedykowane kursy dla dzieci z dysgrafią czy dysleksją lub problemami takimi jak ADHD, ASD.

• Prowadzimy zajęcia w małych grupach( do trzech osób) i zajęcia indywidualne. Małe grupy sprzyjają: bezstresowemu przyswajaniu wiedzy, pokonywaniu zahamowań i strachu przed mówieniem. Wyjątek stanowią grupy przedszkolne, które są liczniejsze.
• Dostosowujemy tryb pracy i intensywność zajęć do ucznia.
• Korzystamy z innowacyjnych narzędzi multimedialnych takich jak tablica interaktywna.
• Nasi lektorzy podczas prowadzenia zajęć mówią wyłącznie w języku angielskim.